Última actualización o 14 de Decembro do 2020


Resolvemos todas as túas dúbidas

Este aviso contén a información legal que regula o uso do sitio web www.melgacoww.com, e propietario de Joao Paulo Araujo Faria co Nif 220678669 de Portugal en diante con nome comercial MELGAÇO WHITEWATER. En reciprocidad, esteas deben estar dispostos a aceptar e respectar todos os puntos no contido do presente documento, que non están exentos de sufrir futuras variacións nalgúns dos seus puntos, de acordo coas necesidades que MELGAÇO WHITEWATER requira, así como as novas normativas de Política de privacidade do Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD), substitúao de obrigado cumprimento.


Introdución

MELGAÇO WHITEWATER valora o interese que mostrou na nosa empresa, produtos e servizos ao visitar os nosos sitios web www.melgacoww.com ou canles de comunicación relacionados, incluídos, entre outros, as nosas páxinas ou as nosas canles en redes sociais e blogues (en conxunto "Páxinas de MELGAÇO WHITEWATER ".


Política de Privacidade adaptada ao novo Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD), que substitúe á actual normativa vixente, de obrigado cumprimento a partir do 25 de maio de 2018.

Joao Paulo Araujo: Rua da escola 4960-330 Remoaes Melgaço - Portugal. O obxectivo deste aviso de privacidade é axudarlle ás nosas prácticas de privacidade, así como dos seus dereitos individuais.


Indice

RESPONSABLE Joao Paulo Araujo
FINALIDAD Xestionar o envío de información que os posibles clientes solicítennos mediante o formulario de contacto incluído na nosa web. www.melgacoww.com
LEXITIMACIÓN Consentimiento dO interesado
DESTINATARIOS A información só está destinada aos posibles clientes que nos soliciten información sobre os produtos que ofrecemos.
DEREITOS Acceder rectificar e suprimir os datos, como outros dereitos como se explica na información adicional.
PROCEDENCIA Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos na nosa páxina web. www.melgacoww.com

RESPONSABLE


Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

O responsable dos datos cando nos solicitas información e orzamentos a través dos correos electrónicos, da nosa web (www.melgacoww.com ), sobre os servizos que ofrecemos, é MELGAÇO WHITEWATER, onde a continuación detallamos os datos.

  MELGAÇO WHITEWATER
  Nome comercial: MELGAÇO WHITEWATER
  NIF: 220678669
  Rua da escola 4960-330 Remoaes Melgaço - Portugal
  Teléfono: +351 933 459 751
  Email: geral@melgacoww.pt
  Forma xurídica: Microempresa
  CNAE: Cae 93294

Contacto

  MELGAÇO WHITEWATER
  Teléfono: +351 933 459 751
  Email: geral@melgacoww.pt

Redes Socias

  Facebook: https://www.facebook.com/MelgacoWhiteWater
  Instagram: https://www.instagram.com/melgacowhitewater
  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLoKjCdFibD8Q3Vn16R3QNQ

Termos e condicións da webAs presentes Condicións describen os termos aplicables aos servizos e contidos ofrecidos a través do sitio web www.melgacoww.com así como a totalidade daqueles contidos no mesmo do que é titular de maneira conxunta MELGAÇO WHITEWATER O titular ofrece os seus servizos en Melgaço, Portugal.

A utilización da web www.melgacoww.com pola túa banda supón a aceptación sen reservas da totalidade das presentes condicións de uso. Se non estiveses de acordo con estas condicións debes absterche de utilizar esta páxina. O uso do portal require así mesmo que sexas maior de idade, así como que dispoñas da capacidade xurídica suficiente segundo a lexislación vixente de aplicación para quedar vinculado polas presentes condicións de uso.

A visita ou utilización da web www.melgacoww.com pola túa banda deberá facerse en todo momento de forma responsable e axustada á legalidade vixente, as regras da boa fe, e respectando en todo caso os dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade de MELGAÇO WHITEWATER

Queda expresamente prohibida a utilización, por calquera medio directo ou indirecto de calquera dos contidos da web www.melgacoww.com con fins que sexan ou puidesen ser ilícitos, así como tamén a realización de calquera acción que cause ou poida causar dano de calquera tipo, ou alteracións non consentidas por MELGAÇO WHITEWATER ou calquera dos seus contidos.

Sen prexuízo do carácter vinculante xeneral das presentes condicións de uso, existe a posibilidade de que certos servizos ou utilidades ofrecidas da web www.melgacoww.com teñan unhas condicións especiais que complementen, substitúan, ou deixen sen efecto algunhas ou todas as presentes Condicións de Uso, que requirirán o teu consentimento expreso, e que en todo caso poderán ser consultadas antes da emisión deste.Propiedade intelectual e industrial


Todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o contido da web www.melgacoww.com con carácter meramente enunciativo, mencionamos os seus textos, imaxes, logos, logotipos, signos, sons, animacións vídeos, código fonte, deseño, estrutura de navegación, bases de datos, etcétera ou ben son titularidade da MELGAÇO WHITEWATER ou ben son de MELGAÇO WHITEWATER. cos dereitos suficientes para a súa explotación en calquera forma e en especial os de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación.

O acceso ou a utilización da web www.melgacoww.com pola túa banda non pode considerarse de ningún xeito como outorgamento de dereitos, autorizacións ou licenzas de ningún tipo por parte de < b> MELGAÇO WHITEWATER b> ou de terceiros, @respecto de o seu contido. Queda prohibida a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, en calquera modalidade, de calquera contido suxeito a dereitos de propiedade intelectual do mencionado na presente cláusula, salvo que se conte co previo e expreso consentimento por escrito do seu titular.

Sen prexuízo do expresado no parágrafo anterior, a marca comercial MELGAÇO WHITEWATER e o logotipo de MELGAÇO WHITEWATER son propiedade de “ Joao Paulo Araujo Faria” (sociedade mercantil domiciliada en Portugal), e o acceso ou a utilización a web www.melgacoww.com pola túa banda non supón o outorgamento de ningún dereito de calquera natureza sobre eles. Prohíbese expresamente a súa utilización para fins comerciais nin para ningún outro fin.

Joao Paulo Araujo, resérvanse o dereito de exercitar fronte ao usuario as accións xudiciais e extraxudiciais que correspondan, derivadas de calquera actuación deste que infrinxa os dereitos de propiedade Intelectual e/ou industrial existentes sobre os materiais e contidos da web www.melgacoww.com, e iso sen prexuízo de calquera outras actuacións, xudiciais ou extraxudiciais que puidesen levar a cabo MELGAÇO WHITEWATER, ou outras terceiras persoas, físicas ou xurídicas, que puidesen resultar titulares dos devanditos dereitos, en defensa dos mesmos.